Deze week verscheen de langverwachte voortgangsbrief van de minister van SZW. In deze brief worden diverse wetswijzigingen aangekondigd.

In wat voor land willen we werken? Zo vroeg het rapport van de Commissie Borstlap zich begin 2020 af. In diens uitgebreide analyse vonden we de beschrijving van een arbeidsmarkt uit balans. Een nieuwe sociale kwestie, zo noemde de commissie het.

Gewichtige woorden, en terecht. Want de arbeidsmarkt zoals we die nu hebben, is scheefgegroeid. De afgelopen jaren is geleidelijk een disbalans ontstaan tussen rechten en plichten, zekerheid en onzekerheid. Risico’s zijn ongelijk verdeeld. De huidige regels rond werken versterken zo de al bestaande tweedeling in de samenleving.

Een zorgelijke constatering. Want werk moet voor sociale samenhang zorgen. Werk is het punt waarop je eigenwaarde vindt, ontwikkeling, perspectief, juist voor die stevige middenklasse die zo hard nodig is voor een veerkrachtige samenleving. Juist nu, en in de komende jaren, als er zoveel uitdagingen op ons afkomen; als mensen moeten weten dat ze voldoende zekerheid hebben en perspectief; dat ze hun leven kunnen opbouwen.

Klik hier voor de toelichting en het pakket aan maatregelen van de minister.