Tot de verkiezingen zullen de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet wijzigen, maar daarna kan het allemaal veranderen. Vrijwel alle politieke partijen steunen de arbeidswet niet meer.

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diverse onderwerpen passeerden de revue, waaronder de werking van de WWZ. De meeste partijen vinden dat de wet mislukt is en dat er daarom flink wat in de arbeidsregels moet veranderen. Alleen de PvdA van minister Asscher wil de WWZ nog langer de tijd geven, al was de bewindsman dit jaar al genoodzaakt enkele aanpassingen aan te kondigen. Over de vraag wat er verder moet veranderen, lopen de meningen uiteen. In de verkiezingsprogramma’s zijn diverse maatregelen gepresenteerd.

Voorlopig ook geen wijziging in regels voor payrolling

De minister heeft ook nogmaals aangegeven dat hij voor de verkiezingen geen poging zal doen om de regels voor payrolling te wijzigen. De Hoge Raad stelde onlangs payrollwerknemers gelijk aan uitzendkrachten. In de praktijk betekent dit dat payrollwerknemers maar liefst 5,5 jaar in tijdelijke dienst kunnen blijven, terwijl voor ‘gewone’ werknemers deze termijn slechts twee jaar duurt.